Uitbreiding warmtenet Roeselare met 1.250 woningen

Kaart Warmtenet Roeselare

Nieuwsflits Warmtenetwerk Vlaanderen. Op maandag 26 januari presenteerde Roeselare haar visie op de ontwikkeling van warmtenetten en de nieuwe uitbreiding van het warmtenet, in aanwezigheid van de Vlaamse Minister van Energie Turtelboom. Via een nieuwe campagne wil de stad dit ook breed communiceren aan haar inwoners.

Mirom, de intercommunale voor milieuzorg Roeselare - Menen, heeft officieel zijn nieuwe uitbreiding van het warmtenet aangekondigd: project 'De ronde kom' in de binnenstad van Roeselare. Het net zal met 3,5 km worden uitgebreid dwars door de stad en diverse grote gebouwen aansluiten, gelegen in de buurt van de Rondekomstraat. De totale investering in het nieuwe net bedraagt 3,7 miljoen euro en maakt het mogelijk om per jaar 1,5 miljoen liter stookolie-equivalenten te besparen. 

 

Het warmtenet van Mirom in cijfers 

Na deze nieuwe realisatie bedraagt de totale lengte aan warmteleidingen van Mirom 30 km; dit is nog exclusief de 14 km aftakking van het project van Eandis naar Hooglede. De totale investeringen in de periode 2014-2016 zullen dan, exclusief de eerder genoemde aftakking, 6 miljoen euro bedragen. 

 

Goed voor het klimaat 

Sp.A-politica Michèle Hostekint deelde deze foto via Twitter.

Roeselare ondertekende in 2012 het ‘Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie’. In het bestuursakkoord RSL2018 en het meerjarenplan 2014-2019 verplichtte het stadsbestuur zich om tegen 2020 20 procent minder uitstoot van broeikasgassen in Roeselare te realiseren. Tegen 2030 wil de Stad Roeselare volledig klimaatneutraal worden. Tegen 2020 kan het nieuwe grotere warmtenet 4 procent CO2-uitstoot reduceren. Dat is ongeveer eenvijfde van de doelstelling binnen het Burgemeestersconvenant. 

Minister van Energie Annemie Turtelboom maakte in haar toespraak duidelijk dat we meer moeten inzetten op warmte, want meer dan de helft van het energievebruik in Vlaanderen gaat naar verwarmen en koelen en dit kunnen we veel goedkoper verduurzamen dan elektriciteit.

 

Communicatiecampagne 

De stad ontwikkelde beeldmateriaal om de deelnemers aan het warmtenet en de brede bevolking de boodschap mee te helpen uit dragen. Dit zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van warmtenetten en burgers en bedrijven inspireren om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. De stad wil het warmtenet visueel maken voor de burger via de speciale kaart op de website, zelfklevers en filmpjes op sociale media.

 

 

 

Meer informatie 

 

Betrokken leden