Ons magazine in nieuwe huisstijl

Nieuw WN Magazine nr 31 Voorkant

Het herfstnummer van ons Warmtenetwerk Magazine is verschenen. Het is het eerste nummer in nieuwe stijl. In zijn column legt hoofdredacteur Klaas de Jong uit dat niet alleen de vorm maar ook de redactie versie 2.0 wordt.

Het 31e nummer van het Warmtenetwerk Magazine bevat weer heel veel belangrijke informatie:

  • de lessen van de reis naar Kopenhagen
  • warmte uit afvalverbranding in de circulaire economie
  • hergebruik van CO2 uit bio- en afvalenergiecentrales
  • Vondelingenwarmte als tweede grote bron in Rotterdam
  • Hoe corporatie Ymere los van aardgas komt
  • VvE's in Leiden naar meer duurzaamheid
  • Warmtenet Utrecht krijgt 25 MW warmtepomp en 60 MW biowarmte

Het magazine is 10 november per post verzonden aan deelnemers en geïnteresseerden. Dit nummer is ook digitaal beschikbaar. U kunt daarnaast gedrukte magazines aanvragen voor gebruik in uw bedrijf of om aan relaties uit te delen. Vraag aan bij infoATwarmtenetwerk.nl.