Masterplan Aardwarmte en versnelling uitrol warmtenetten

kl overhandiging msterplan geothermie

Op 28 mei ontving Ed Nijpels het Masterplan Aardwarmte Nederland. De ambities zijn hoog: 50 Petajoule in 2030 en meer dan 200 in 2050! Platform Geothermie, DAGO, Warmtenetwerk en staatsbedrijf EBN, de opstellers  van het rapport met steun van McKinsey en de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, zien een sterke groei van warmtenetten als essentieel voor de benutting van aardwarmte. Een

Een van de kernboodschappen van het masterplan is: “We verwachten dat 40% van de totale warmtevraag via warmtenetten geleverd zal worden, waar binnen aardwarmte een significante rol zal spelen als basislast.”