Ecorys onderzoekt marktmodellen warmtesector

Het Ministerie van Economische Zaken heeft aan bureau Ecorys opdracht gegeven om onderzoek te doen naar marktmodellen die de warmtesector kunnen ondersteunen om de gewenste groei van warmtenetten te realiseren. De opdracht past in het kader van het Programma Warmte.

structuur ez energie 2015

Reorganisatie Energiedirecties EZ

Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken gaat voor de sector energie naar een nieuwe organisatie. De nieuwe structuur is het antwoord op de uitdagingen van het Energieakkoord, de daling van de aardgaswinning en de EU-plannen voor een Energie-Unie. 

Wijzigingen EMG

Met de Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG) kan de invloed van een collectief energiesysteem worden verrekend in de energieprestatie van de aangesloten gebouwen. Sinds 2011 is de EMG beschikbaar als ‘voornorm’. Na een herziening krijgt de EMG  de status van een NEN-norm. 

klein ondertekening intentie overeenkomst Het Groene Net ondertekening intentie overeenkomst Het Groene Net6758

Oprichting warmtebedrijf Het Groene Net

Op 8 juni 2015 ondertekenden wethouder Guyt van Sittard-Geleen, Hendrix van Stein en Hovens van Beek een overeenkomst met Eric Stronk, directeur van Ennatuurlijk, voor de oprichting van warmtebedrijf Het Groene Net. Het warmtenet gaat gebruik maken van groene warmte van restwarmte van chemiepark Chemelot en van de Biomassa Energie Centrale Sittard die al jaren warmte levert aan de wijk Hoogveld.

klein warmtevisie metropool amsterdam

Regionaal warmtenet metropool Amsterdam

Op 4 juni 2015 ondertekenden 25 partijen een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een regionaal warmtenet in en rondom Amsterdam. Daarnaast tekende een tiental woningcorporaties een intentieverklaring om hier aan mee te werken. 

Periode van sterke groei voor warmtesector

Er was grote belangstelling voor het seminar over aanleg van warmtenetten in de bestaande bouw op 21 mei in Dordrecht. De 146 stoelen in zaal Ketel 1 van het Energiehuis waren bijna allemaal bezet. De belangstelling is begrijpelijk want het grote potentieel voor warmtenetten ligt in de bestaande bouw. Gijs de Man, voorzitter van Warmtenetwerk, gaf in zijn openingsrede aan dat restwarmte en duurzame warmte een heel groot aandeel hebben in de doelstelling van het Energieakkoord. ‘We hebben lang moeten wachten op de warmtevisie van het Ministerie van EZ maar dat heeft geleid tot een beter resultaat,’ aldus De Man. Bij het ministerie heeft men nu ook een helder beeld van mogelijkheden en nog aanwezige knelpunten. De warmtesector staat nu voor een periode van sterke groei. 

Oproep aandelenparticipatie Warmtenet Hengelo

Voor de op te richten BV warmtenet Hengelo kunnen marktpartijen tot 1 mei hun belangstelling voor aandelenparticipatie  kenbaar maken.  In de nieuwe BV zal het warmtenet worden uitgebreid van 1.700 woningequivalenten naar 5.000 woningen en 500.000 m2 zakelijke klanten.

reactie bestuur WN op Warmtevisie

In zijn Warmtevisie geeft minister Henk Kamp een uitstekende analyse van de rol die warmte moet spelen om onze afhankelijkheid van aardgas als warmtebron terug te dringen en de energievoorziening te verduurzamen. Het aandeel van restwarmtebenutting en duurzame warmte moet “in de toekomst aanzienlijk omhoog”, aldus Kamp. Een kwantitatief doel is nog niet duidelijk omschreven, maar in de tekst wordt gesproken over 20 % van de woningen: een potentieel dat 1 á 2 miljoen woningequivalenten omvat. 

AD kop warmtevisie

Dagbladen en NOS- en RTL-journaal over warmte

Dagbladen en  de journaals van RTL en NOS besteedden op 2 april uitgebreid aandacht aan de warmtevisie van minister Henk Kamp. De journaals brachten ook praktijkvoorbeelden van nieuwe warmtenetten in beeld.

Warmtevisie minister Kamp

 Het kabinet gaat de komende jaren stimuleren dat huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.