Een Nederlands platform: Warmtenetwerk

Verschillende Nederlandse bedrijven zijn actief met de aanleg van nieuwe warmtenetten en er worden fraaie en soms heel innovatieve projecten gerealiseerd. Maar er zou veel meer kunnen. Helaas zijn de mogelijkheden voor energiebesparing en stadsverwarming en koeling nauwelijks bekend bij beleidsmakers en projectontwikkelaars. Een Nederlands platform kan daarin verandering brengen.

Europees Technologie Platform District Heating & Cooling

De Brusselse organisatie Euroheat & Power richt een platform op om alle mogelijkheden voor energiebesparing en CO2-reductie met warmte- en koudenetten te kunnen. Dit platform moet meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van warmte- en koudedistributie en nieuwe ontwikkelingen stimuleren. Het ultieme doel is een visie voor 2050.