kl overhandiging msterplan geothermie

Masterplan Aardwarmte en versnelling uitrol warmtenetten

Op 28 mei ontving Ed Nijpels het Masterplan Aardwarmte Nederland. De ambities zijn hoog: 50 Petajoule in 2030 en meer dan 200 in 2050! Platform Geothermie, DAGO, Warmtenetwerk en staatsbedrijf EBN, de opstellers  van het rapport met steun van McKinsey en de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, zien een sterke groei van warmtenetten als essentieel voor de benutting van aardwarmte. Een

RUG: meer aardgas nodig in 2030

De Groninger hoogleraren Machiel Mulder en José Luis Moraga González komen in een onderzoek in opdracht van CERRE (Centre on Regulation in Europe) tot een paradoxale conclusie: de inzet van warmtepompen en elektrische auto's leidt tot een groter aardgasverbruik in 2030. In 2050 zal nog steeds 30 miljard m3 nodig zijn. Sluiting van de 

Masterplan Geothermie

Eind maart is het project Masterplan Geothermie van start gegaan. Het Masterplan wordt gemaakt voor een samenwerkingsverband van DAGO, Platform Geothermie, Warmtenetwerk, EBN en de ministerie  van EZK en BZK.McKinsey is betrokken bij het opstellen van het plan dat een groei beoogt van van 3 PJ in 2017 naar 50 PJ in 2030 en 200 PJ in 2050. 
CE Delft, IF Technology en Berenschot hebben gekeken naar de plaatsen waar diepe aardwarmte mogelijk is.

efficient tilia rand kl

Succesfactoren warmtenetten

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een zeer informatief  rapport gepubliceerd met een analyse van 8 warmte- en koudenetten in de EU. 
In de Zweedse en Deense projecten is een krachtig overheidsbeleid de belangrijkste succesfactor. Voor Hamburg, Brescia, Parijs en Barcelona ontbreekt dat maar is de inzet van het stadsbestuur de belangrijkste succesfactor.  

warmtealliantie ZH

Green Deal Marktordening warmtetransport

De ministeries van EZK, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat en de Warmtealliantie Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Warmtebedrijf Rotterdam, Eneco Groep) hebben op 23 februari de Green Deal Marktordening Warmtetransporten gesloten.

PwC-rapport: Gelijk speelveld warmtevoorziening

Eind vorig jaar heeft PwC het rapport Naar een gelijk speelveld op de markt voor warmtevoorziening. Een economisch afwegingskader voor de ordening van warmtenetten opgeleverd. Opdrachtgever NUON stelt dit rapport nu voor professionals in de warmtesector ter beschikking.

Warmtepompen voor warmtenetten

De toepassing van industriële warmtepompen in warmtenetten groeit snel. In nummer 29 van Warmtenetwerk Magazine werd hieraan al een artikel gewijd. In het nieuwe handboek van EU-project ReUseHeat staan vele voorbeelden.

klein Persfoto samenwerkingwarmteregioamer 1 kopie

80% groene warmte in grote Amernet

Het Amernet is een van de grootste warmtenetten van Nederland met afnemers in Tilburg, Breda, Geertruidenberg en glastuinbouwgebied Plukmadese Polder. Op 18 januari 2018 tekenden gemeenten, corporaties WonenBreburg en Laurentius, tuinders en vertegenwoordigers van woonwijken, Enexis en Ennatuurlijk een overeenkomst voor verduurzaming van het warmtenet. In 2019 zal de Amercentrale van RWE voor 80% op biomassa stoken. Het Amernet wordt een 'open' net.

Voorjaarsronde 2018 SDE+ 6 miljard

Op 6 december heeft minister Wiebes van Econmische Zaken en Klimaat per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de steunregeling SDE+ in 2018. Evenals in 2017 is er een budget van 6 miljard voor een voorjaarsronde (13 maart t/m 5 april) en eenzelfde bedrag voor de najaarsronde. De steunregeling SDE+ is van essentieel belang voor de groei van hernieuwbare warmte in warmtenetten.

Leiden Zuidwest aardgasvrij

Op 20 december 2017 ondertekenden gemeente Leiden, Alliander DGO, de woningcorporaties De Sleutels, DUWO, Ons Doel en Portaal, Nuon Warmte, Warmtebedrijf Rotterdam, waterbedrijf Dunea en het Hoogheemraadschap Rijnland de intentieverklaring Leiden Zuidwest Aardgasvrij.