Workshop aquathermie

Speciaal voor de leden van het Warmtenetwerk organiseren wij op 26 september een interessante bijeenkomst om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de klimaattafel. Wilt u hieraan ook deelnemen? Lees dan deze uitnodiging en geef u snel op! 
 
Door de groei van bestaande en nieuwe warmtenetten is de ontwikkeling van nieuwe, duurzame en betaalbare bronnen belangrijk. Behalve restwarmte, biomassa en geothermie zijn er kansen en mogelijkheden voor de toepassing van aquathermie.

Wat is aquathermie?
Aquathermie is een verzamelnaam voor TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater), TEA (Thermische Energie uit Afvalwater, zijnde effluent van zuiveringsinstallaties), TED (Thermische Energie uit Drinkwater) en Riothermie (thermische energie uit het rioolwater). Deze systemen gebruiken lage temperatuur warmtebronnen die vervolgens met industriële warmtepompen op een bruikbaar niveau worden gebracht. Daarna worden ze in een warmtenet ingevoed.
 
Om de potentie en de knelpunten van aquathermie te verkennen werken vertegenwoordigers van 4 grote warmtebedrijven gezamenlijk aan een position paper. Mogelijk zullen zij voorstellen gaan doen aan de klimaattafel ter reductie van regulatorische en economische knelpunten. Warmtenetwerk stimuleert kennisoverdracht en samenwerking en wil daartoe het position paper delen en bespreken met haar leden.

Workshop position paper aquathermie
Op woensdag 26 september organiseren wij een workshop om deze postion paper te bespreken en met u in dialoog te gaan over dit onderwerp. Het is de bedoeling om gezamenlijk het position paper aan te scherpen, feedback te ontvangen en daarna aan te bieden aan de klimaattafel. De workshop vindt plaats op een centraal gelegen, nog nader te bepalen, locatie in Nederland. De workshop wordt gehouden in de ochtend en duurt ongeveer 2 uur. Wij streven ernaar voor lunchtijd af te ronden. 

Indien u wilt deelnemen aan deze workshop kunt u zich opgeven via het secretariaat van Warmtenetwerk. Stuur een mail naar: cpost@fbbv.nl 

Binnen enkele weken na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en nadere gegevens over tijdstip en locatie. 

Praat u met ons mee over aquathermie?

Locatie

Ochtend